Họ tên: BĐS Đất Xanh
Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0362561913