Họ tên: Phạm Thị Nhung
Địa chỉ: Thị trấn, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0989236600