Họ tên: Vương Sơn
Địa chỉ: Tp.HCM
Điện thoại: 0988574887